eksperimentas

eksperimentas
eksperimentas statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Mokymo metodas naujoms žinioms įgyti, joms įtvirtinti ir patikrinti atliekant bandymus. Šiuo metodu naudojamasi per fizikos, chemijos, biologijos pamokas; 2) Pedagogikos mokslinio tyrimo metodas, kai tiksliai numatytomis sąlygomis pakartotinai sukeliamas reiškinys, kurio eigą, kitimą ir ypatumus norima stebėti. Pedagoginiam tyrimui dažniausiai naudojamas natūralusis eksperimentas, atliekamas įprastinėmis mokymo ar auklėjimo sąlygomis stebint reiškinio vystymąsi arba lyginant eksperimentinėse ir kontrolinėse grupėse vykstančius kitimus. Eksperimentu tiriamas mokymo ir auklėjimo turinys, metodai, formos, naujos didaktinės priemonės, moksleivių psichinės ar charakterio savybės. Rengiantis eksperimentui atliekami šie darbai: 1) išsamiai išnagrinėjama tiriama mokslo sritis; 2) formuluojama problema ir galima jos sprendimo hipotezė; 3) numatomi tyrimo uždaviniai ir sudaromas planas; 4) atrenkamos reikalingos medžiagos ir priemonės, su jomis gerai susipažįstama. Atlikus eksperimentą, analizuojami, apskaičiuojami, vertinami jo rezultatai, daromos išvados. kilmė lot. experimentum – bandymas, tyrimas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • eksperimentas — eksperimeñtas dkt. Mókslinis, prãktinis, minti̇̀nis eksperimeñtas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • eksperimentas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mokslinis bandymas – tikslingas objekto arba reiškinio pakitimo sukėlimas siekiant jį ištirti; vienas pagrindinių mokslinio tyrimo metodų. Tiriamos reiškinio savybės, eiga, priklausomybė …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • eksperimentas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tiriamojo reiškinio stebėjimas tiksliai apskaičiuotomis sąlygomis, kai galima stebėti reiškinio eigą ir, pakartojus tas sąlygas, jį vėl atkurti. atitikmenys: angl. experiment vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • eksperimentas — statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėk – bandymas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • eksperimentas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. experiment vok. Experiment, n rus. эксперимент, m pranc. expérience, f …   Fizikos terminų žodynas

  • eksperimentas — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Tikslingas objekto (reiškinio) pakitimo sukėlimas tyrimo tikslu. atitikmenys: angl. experiment vok. Experiment, n; Versuch, m rus. эксперимент, m pranc. expérience, f …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • eksperimentas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mokslinis tyrimo metodas, kuriuo tyrėjas kontroliuoja tam tikrus tiriamų reiškinių parametrus; dirbtinis reiškinio sukėlimas, turint tikslą ištirti reiškinio pobūdį, savybes, eigą,… …   Sporto terminų žodynas

  • eksperimentas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pažinimo objekto atgaminimas, hipotezės patikrinimas. Yra natūralieji, modeliniai, laboratoriniai ir kt. eksperimentai. kilmė lot. experimentum – mėginimas, bandymas atitikmenys: angl.… …   Sporto terminų žodynas

  • eksperimentas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto teorijoje – eksperimentinio empirinio pažinimo lygio mokslinis tyrimo metodas. kilmė lot. experimentum – mėginimas, bandymas atitikmenys: angl. experiment vok. Experiment, n rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • eksperimentas — statusas T sritis augalininkystė ryšiai: žiūrėk – bandymas …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”